Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Actueel

Jaarvergadering BVA op 11 april 2022

Op maandagavond 11 april 2022 is er vanaf 20:00 uur de jaarvergadering van de BVA in Het Oude Rechthuis aan de Dorpsstraat 40 in Aarlanderveen De voorlopige agenda Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Verslag penningmeester en kascommissie Benoeming nieuwe kascommissie Aanpassing bestuur Plannen BVA 2022/2023 Rondvraag Sluiting

Biologische bloembollen in uw tuin, op uw balkon of in uw buurt

Lezing van Groei & Bloei door Joop Hüner op dinsdag 8 februari in De Oude Wereld 51-59 (wijk Kerk Kerk & Zanen). De zaal is open 19:45 uur, aanvang lezing 20:00 uur. Entree 3 euro, leden G&B 2 euro Joop Hüner, die deze presentatie verzorgt, is een bekende in de wereld van de biologische bloembollen. In deze tijd is duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatbeheersing van groot belang. De kleurrijke bloemen van de bollen trekken de bijen,…
Read more

Aarlanderveenseweg wordt fietspad

De Aarlanderveenseweg (tussen Achttienkavels en Churchilllaan) in Nieuwkoop wordt een fietspad vanwege de verkeersveiligheid. De weg is onderdeel van de hoofdfietsroute tussen Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Door de komst van de rotonde op de kruising Achttienkavels/N231 gaat er naar verwachting meer verkeer rijden op de weg, omdat er een kortere route is ontstaan naar Nieuwkoop. In de zomer is de weg aangepast naar een fietsstraat. De weg is voorzien van een rode asfalt…
Read more

Onderzoek naar veiligheid verkeerssituatie op de Ziendeweg.

De huidige verkeerssituatie op de Ziendeweg wordt als onveilig ervaren. De afgelopen jaren hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden op deze weg. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een oplossing voor deze situatie. Daarbij is er informatie opgehaald bij belanghebbenden zoals inwoners en grondeigenaren. Uit die gesprekken zijn 2 mogelijkheden naar voren gekomen: De Ziendeweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; alleen bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen mogen nog gebruik maken van de weg, of Er komt een vrijliggend fietspad langs de…
Read more