Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Toekomstvisie Aarlanderveen

De toekomstvisie voor Aarlanderveen die de Belangenvereniging uitdraagt is de logische uitkomst van de unieke kwaliteiten van het dorp, de belangrijkste omgevingsontwikkelingen en de wensen van de inwoners. De dorpsvisie is in zes punten samengevat:

1. Behoud van unieke karakter van het dorp (video: “Welkom in BAZ”)

a. Behouden van het landelijke karakter en het bijhorende woongenot
b. Behouden van de hechte dorpsgemeenschap en de saamhorigheid

2. Behoud van essentiƫle basisvoorzieningen: school en arts

a. Behoud van school als cruciaal sociaal platform
b. Behoud van huisarts

3. Anticiperen op autonome omgevingsontwikkelingen

a. Ouder wordende bevolking/meer alleenstaanden
b. Verdwijnen detailhandel
c. Schaalvergroting land- en tuinbouw

4. Investeren in toekomst vaste leeftijdsopbouw van het dorp

a. Bouw van starterswoningen, jeugd binden aan het dorp
b. Zorgwoningen voor ouderen

5. Dorpskern ontlasten van zwaar transport
6. Aarlanderveen online

a. Zorgdragen voor hoge kwaliteit van mobiel en vast internet
b. Dorpsgemeenschap ook online als gemeenschap

Bestuur Belangenvereniging Aarlanderveen

Download de complete versie van de dorpsvisie Aarlanderveen