Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Van de Bestuurstafel

Onze nieuwe dorpsvisie is klaar

Na 6 maanden van gesprekken, bijeenkomsten en enquêtes is de nieuwe dorpsvisie 25 oktober uitgereikt. Jongste Aarlandervener Sem Hoogervorst mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Namens de gemeente was wethouder Schotanus aanwezig. Na de uitreiking was er tijd om met elkaar verder te praten over de actiepunten; want er is nog genoeg werk te doen. En natuurlijk was er tijd om met elkaar het glas te heffen.

Inmiddels hebben alle leden van de belangenvereniging de nieuwe dorpsvisie in de brievenbus gekregen. Leest u de nieuwe dorpsvisie eens rustig door en als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten. We horen het natuurlijk ook graag als u een steentje wilt bijdragen.

Leuke-dingen-club

Op een van de bewonersbijeenkomsten voor de nieuws dorpsvisie kwam er iemand naar ons toe en die zei: ‘zou het niet leuk zijn om een leuke-dingen-club te beginnen in Aarlanderveen’. Nou worden er natuurlijk al een heleboel mooie activiteiten georganiseerd, maar ja dat vonden we ook een goed idee. Namelijk om regelmatig iets leuks te organiseren voor het dorp. Een filmavond buiten bijvoorbeeld. Een bingo, pubquiz, disco, streekmarkt, open podium, of wat ook maar.

Lijkt u dit ook een goed idee en heeft u zin om mee te helpen met organiseren? Stuur dan een mail naar bestuur@bvaarlanderveen.nl.

Adverteren in de Belangenaar

Af en toe krijgen we vragen over de advertenties van het CDA in de Belangenaar. Waarom is dat? De Belangenaar is toch geen CDA krantje? Nee, dat klopt. Maar het staat iedereen vrij om een betaalde advertentie in de Belangenaar te plaatsen; ook een politieke partij. Natuurlijk zouden ook wij het beter vinden als er, naast het CDA , andere politieke partijen zich zouden melden. U bent bij deze uitgenodigd!

Gluren bij de buren

Het is nog een beetje vroeg, maar dan kunt u er alvast over nadenken. 4 februari 2024 is er weer een nieuwe editie van ‘Gluren bij de buren’ waarbij huiskamers veranderen in tijdelijke buurttheaters.

U kunt zich al aanmelden! Meer informatie op glurenbijdeburen.nl

Tenslotte, onze voorzitter Björn van den Bosch, heeft aangegeven niet meer genoeg tijd te hebben voor de BVA. Meld u zich aan en wordt u zijn opvolger?