Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Van de Bestuurstafel

Nieuwe secretaris
We zijn blij om Mariëlle Montagne te verwelkomen als onze nieuwe secretaris. Zij vervangt Kees Vedder ad-interim en zal ter benoeming worden voorgedragen in de jaarvergadering van 17 april. Net als Brigitte Broijl die nu ad-interim bestuurslid is voor woonbeleid.

Start nieuwe dorpsvisie
Zoals eerder al aangekondigd willen we als BVA met de inwoners van Aarlanderveen
en de gemeente Alphen een nieuwe dorpsvisie opstellen. De dorpsvisie moet ons gaan helpen in het vitaal en leefbaar houden van Aarlanderveen op de langere termijn. Wat vinden wij als dorp belangrijk en wat moet daarvoor gebeuren? Denk aan allerlei thema’s die bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld: prettig oud worden, verkeersveiligheid, wonen, voorzieningen, onderwijs en
jeugd. Het zijn maar enkele suggesties; we horen graag wat jullie belangrijke onderwerpen vinden!
Komende periode gaan we graag met jullie in gesprek. En daarvoor hebben we hulp ingeschakeld. In samenwerking met de gemeente zal Jasper Wegman (De Participatiemakers) het dorpsvisietraject
begeleiden. Jasper stelt zich verderop aan u voor. Komende periode kunt u hem tegenkomen in het dorp,
want hij zal op verschillende manieren proberen onze visie als bewoners boven tafel te krijgen. Zowel door gezamenlijke bijeenkomsten als door individuele gesprekken. Via de Belangenaar houden wij u natuurlijk op de hoogte. Heeft u vragen of wilt u meedenken? Laat het weten aan Jasper of stuur een berichtje naar bestuur@bvaarlanderveen.nl. Ook op de jaarvergadering van 17 april kunt u Jasper de
hand komen schudden.


Alphen komt naar ons toe
Aarlanderveen heeft vaste contactpersonen bij de gemeente, zogenaamde gebiedsadviseurs. Zij willen actief de woonomgeving verbeteren samen met bewoners en ondernemers. Vanaf woensdag 8 maart komen de gebiedsadviseurs daarom naar ons toe. Iedere eerste woensdag van de maand van 12.00 tot 14.00 uur zijn ze aanwezig in De Viergang. Ga eens lang en praat met hen over uw woonomgeving.