Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Dorpsvisie Aarlanderveen

In de Dorpsvisie Aarlanderveen 2024-2035 (pdf) leest u welke acties we op willen pakken met de gemeente om Aarlanderveen ook in de toekomst leefbaar te houden. De acties zijn samen te vatten in vijf thema’s:

  • Recreatie en toerisme 
  • Vereniging en accommodaties
  • Verbinding en saamhorigheid
  • Bouwen en wonen
  • Voorzieningen

Wilt u ook meedenken? Meldt u dan aan voor één van de werkgroepen en mail naar bestuur@bvaarlanderveen.nl.