Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Uitnodiging 7 december 19.00 Het Oude Rechthuis

…..en dringende oproep om mee te denken en te praten over uw woon- en leefomgeving!

Onderwerp: inwonersbijeenkomst ‘beleid kleine windmolens’

Locatie: Het Oude Rechthuis

Aanvang: 19.00 uur

Op 7 december a.s. wordt een inspraakmoment voor de inwoners van Aarlanderveen georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, om mee te praten over het op te stellen beleid ‘kleine windmolens’ (15-45 meter ashoogte) in de gemeente Alphen aan den Rijn .

Helaas heeft de gemeente deze uitnodiging erg laat verstuurd en was er daardoor voor de BVA niet meer de mogelijkheid de uitnodiging en oproep in de Belangenaar te plaatsen. Wel is de uitnodiging in het Nieuwsblad Alphen week 48 geplaatst onder het gedeelte ‘Week in beeld’.

Wij hopen met een ouderwetse flyer-actie, website en Facebook toch nog voldoende ruchtbaarheid te kunnen geven aan deze bijeenkomst!

Het is kort dag maar wij roepen als BVA op om in grote getale 7 december aanwezig te zijn en mee te praten! De gemeente is voornemens het beleid al in het eerste kwartaal 2024 vast te stellen. De implicaties van het beleid kunnen ingrijpend zijn voor landschap, woongenot, en omwonenden. Wij denken belangrijk genoeg om erover mee te praten en te denken!

Op onze website zijn ter informatie 2 PDF bestanden geplaatst ‘participatieaanpak voor kleine windmolens Alphen aan den Rijn’ en ‘uitgangspuntennotitie beleidsregels kleine windmolens’ zoals opgesteld door de gemeente.

Graag vooraf aanmelden via duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl. Vermeld bij u aanmelding, naam, datum bijeenkomst en met hoeveel u komt.

Hartelijke groet, bestuur BVA