Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Actueel

Onderzoek naar veiligheid verkeerssituatie op de Ziendeweg.

De huidige verkeerssituatie op de Ziendeweg wordt als onveilig ervaren. De afgelopen jaren hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden op deze weg. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een oplossing voor deze situatie. Daarbij is er informatie opgehaald bij belanghebbenden zoals inwoners en grondeigenaren. Uit die gesprekken zijn 2 mogelijkheden naar voren gekomen: De Ziendeweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; alleen bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen mogen nog gebruik maken van de weg, of Er komt een vrijliggend fietspad langs de…
Read more

Geen windmolens in Aarlanderveen!

De Belangenvereniging Aarlanderveen roept de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland op om geen windmolens in of rond Aarlanderveen te plaatsen. Aarlanderveen is onder de Regionale Energiestrategie aangewezen als zoekgebied voor windmolens tot mogelijk wel 250 meter hoogte. Dat is bijna vierenhalf keer watertoren Pietje Potlood. Waarom niet? Aarlanderveen is een van de dertien cultuurhistorische kroonjuwelen van het Zuid-Hollandse landschap. Daarvoor geldt vanuit overheidswege behoud, bescherming en passende…
Read more