Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Actueel

Beschermwaardig bomenbeleid

Bewonersavonden over beschermwaardig bomenbeleid De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om een ‘groene stad met lef’ te zijn.  Samen met u willen we keuzes én heldere afspraken maken over hoe we tot 2030 om willen gaan met beschermwaardige bomen. Daarvoor is rond de jaarwisseling een enquête uitgezet die door bijna 1500 inwoners is ingevuld. Tijdens twee inwonersavonden willen we de resultaten aan u terugkoppelen. Ook willen we uitleggen hoe deze resultaten worden…
Read more

Glasvezel in het buitengebied

De gemeente Alphen aan den Rijn en Glasvezel buitenaf hebben vandaag het convenant getekend om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van gemeente Alphen aan den Rijn mogelijk te maken. Op het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn zetten wethouder Schotanus en Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf, vanochtend hun handtekeningen onder de overeenkomst. Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in de regio Zuid-Holland Midden die een convenant heeft getekend. Wethouder Schotanus van…
Read more

Gebiedsvisies 7 dorpen Alphen aan den Rijn

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2018 besloten de concept- Gebiedsvisies 7 dorpen gemeente Alphen aan den Rijn; De basis voor alle plannen in de komende 10 jaar- ter inzage te leggen. De gebiedsvisie beschrijft de huidige stand van zaken van het dorp op het gebied van ruimte, sociale samenhang en veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen voor het dorp in de komende 5 tot 10 jaar. De gebiedsvisies zijn de basis…
Read more

Kastanjeboom omgezaagd

Vanmorgen is de grote kastanje boom tegenover de entree van het Dorpshuis in Aarlanderveen door de gemeente omgezaagd. De aanleiding tot het verwijderen van deze boom is de aantasting door de kastanje bloedingsziekte. Hierdoor verkeerde de boom in een slechte conditie en was het noodzakelijk om hem nu te verwijderen. De gemeente had deze werkzaamheden al aangekondigd maar de uitvoering is in een stroomversnelling gekomen door diverse omstandigheden (late voorjaarswinter, natte periode en nog veel…
Read more