Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Concept beleidsregels kleine windmolens ligt ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn maaktop grond van de inspraakverordening bekend dat de gelegenheid tot inspraak wordtgeboden op de concept Beleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den Rijn. Waarom gemeentelijk beleid voor kleine windmolens?Agrariërs en ondernemers binnen de gemeente Alphen aan den Rijn hebben behoefte aankleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnenverduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen daarvoor te stroomlijnen wordt gemeentelijkbeleid voor kleine…
Read more

Fietsplan en kleine windmolens (Bijgewerkt 14-Mar)

Graag brengen we u op de hoogte van het recent ontwikkelde Fietsplan van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit plan, gericht op het verbeteren van fietsvoorzieningen in onze regio. Wij horen graag wat u ervan vindt. Zodra wij meer weten over de planning van inspraak en vaststellen beleid kleine windmolens vindt u dit hier, net als het verslag van de stakeholdersvergadering en het verslag van de inwonersbijeenkomst.

Uitnodiging 7 december 19.00 Het Oude Rechthuis

…..en dringende oproep om mee te denken en te praten over uw woon- en leefomgeving! Onderwerp: inwonersbijeenkomst ‘beleid kleine windmolens’ Locatie: Het Oude Rechthuis Aanvang: 19.00 uur Op 7 december a.s. wordt een inspraakmoment voor de inwoners van Aarlanderveen georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, om mee te praten over het op te stellen beleid ‘kleine windmolens’ (15-45 meter ashoogte) in de gemeente Alphen aan den Rijn . Helaas heeft de gemeente deze…
Read more