Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Fietsplan en kleine windmolens

Graag brengen we u op de hoogte van het recent ontwikkelde Fietsplan van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit plan, gericht op het verbeteren van fietsvoorzieningen in onze regio. Wij horen graag wat u ervan vindt. Zodra wij meer weten over de planning van inspraak en vaststellen beleid kleine windmolens vindt u dit hier, net als het verslag van de stakeholdersvergadering en het verslag van de inwonersbijeenkomst (volgt).

Uitnodiging 7 december 19.00 Het Oude Rechthuis

…..en dringende oproep om mee te denken en te praten over uw woon- en leefomgeving! Onderwerp: inwonersbijeenkomst ‘beleid kleine windmolens’ Locatie: Het Oude Rechthuis Aanvang: 19.00 uur Op 7 december a.s. wordt een inspraakmoment voor de inwoners van Aarlanderveen georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, om mee te praten over het op te stellen beleid ‘kleine windmolens’ (15-45 meter ashoogte) in de gemeente Alphen aan den Rijn . Helaas heeft de gemeente deze…
Read more

Derde bijeenkomst Dorpsvisie

Op 20 september zijn we als bewoners bijeengekomen voor de derde bijeenkomst over de Dorpsvisie. De avond bestond uit een presentatie door Jasper Wegman (Participatiemakers) over de concept dorpsvisie en een toelichting van de rol die de gemeente  heeft in de totstandkoming en inhoud van de dorpsvisie (door Helma Neele, projectleider gebiedsgericht werken gemeente Alphen a/d Rijn). Ten slotte konden we met elkaar in gesprek over de belangrijkste uitkomsten per thema’s en de bijbehorende acties…
Read more

Opening maalseizoen Molenviergang

Bij de heropening van de Molenviergang in oktober 2021 door hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix – na een grondige restauratie van de Bovenmolen (molen 3) – is het idee ontstaan om een jaarlijks evenement te organiseren voor vrienden en stakeholders van de Molenviergang. Met de opening van het maalseizoen benadrukken we het unieke karakter van de Molenviergang in Aarlanderveen. De enige, nog authentiek werkende molengang ter wereld: aangedreven door windkracht en met de kennis van…
Read more

Bijeenkomst dorpsvisie verplaatst naar 20 september

Eerder is in de Belangenaar aangegeven dat er 30 augustus een volgende bewonersavond zou zijn. Deze gaat echter niet door, maar is verplaatst naar: woensdag 20 september 20.00-22.00, start inloop- om 19.45 uur Het Oude Rechthuis Het concept dorpsvisie wordt gepresenteerd en er is een interactief gedeelte voor suggesties, vragen en wat er nog meer bij u leeft. Woensdag 25 oktober willen we de laatste bijeenkomst houden waarin we de finale versie presenteren en uitdelen.