Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Berichten van onze huisarts

Sinds kort is onze nieuwe website in de lucht: www.huisartsenpraktijkaarlanderveen.nl

U kunt zich aanmelden voor het patiëntportaal.
• Wat kan ik met het patiëntportaal?
• Medicatie overzicht inzien
• Herhaalrecepten bestellen
• Vragen stellen door middel van e-Consult
• In de toekomst kunt u ook online afspraken maken.

Op de website vindt u naast praktijkgegevens ook de laatste adviezen over het Coronavirus.

Heeft u vragen over het Coronavirus verzoeken wij u eerst te kijken of u uw antwoord kan vinden op onze website, de site van het RIVM of op www.thuisarts.nl Bij vragen: bel 0800-1351.

Corona preventie Huisartsenpraktijk Aarlanderveen
Ons uitgangspunt is dat de gezondheid van onze patiënten en medewerkers altijd voorop staat. Onze maatregelen:

 • We volgen alle adviezen van het RIVM steeds direct op.
 • Vanaf 16 maart voeren wij de consulten zoveel mogelijk telefonisch uit en alleen indien uw huisarts dit nodig vindt op afspraak in de praktijk. Dit doen wij om zo min mogelijk contacten te hebben als zorgverlener en ter preventie voor u als patiënt.
 • Het is tijdelijk niet mogelijk om online afspraken te maken.
 • De afspraken met de praktijkondersteuner zullen zoveel mogelijk plaatsvinden, de praktijkondersteuner neemt contact met u op wanneer u
  een afspraak met haar heeft.

Het zal voor zowel u als voor ons wennen zijn om onder de omstandigheden van deze epidemie een nieuwe werkwijze te hanteren. We hopen op wederzijds begrip om er zo het beste van te maken.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.

Blijf thuis bij klachten van: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

 • U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.
 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
 • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.

Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand?
Bel dan uw huisarts of huisartsenpost als u:

 • Koorts heeft (meer dan 38 graden)
 • Hoest of moeilijk ademt.

Ga niet naar de huisarts toe. Uw huisarts vertelt aan de telefoon wat u moet doen. In overleg met ons zal besloten worden of u kunt komen naar de praktijk of dat er een huisbezoek zal worden afgelegd, dan wel dat u naar het ziekenhuis gaat of getest wordt.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op www.thuisarts.nl Bij vragen: bel 0800-1351