Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Van de Bestuurstafel

Oproep algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 27 september om 20.00 uur in het Dorpshuis. Daarbij zal ook vertegenwoordiging van de Gemeente Alphen aan den Rijn aanwezig zijn. Belangrijke onderwerpen zijn de woningbouwsituatie, het met uw instemming vaststellen van de nieuwe prioriteiten voor de BVA en de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De volledige agenda van de vergadering vindt u op de volgende bladzijde. Mocht u zelf onderwerpen willen inbrengen dan gaarne per e-mail aangeven aan secretaris@bvaarlanderveen.nl
Uw onderwerp wordt behandeld onder het agendapunt ingekomen stukken.

Agenda

1.       Welkom

2.       Ingekomen stukken

3.       Verslag afgelopen jaar

4.       Verslag kascommissie

5.       Benoeming nieuwe kascommissie

6.       Prioriteitenlijst

a.       Behoud vitaliteit en dorpsaanzicht

b.       Woningbouw

c.       Beheersen vliegtuiglawaai

d.       Verkeersveiligheid

                                                               i.      Zwaar verkeer Dorpsstraat

                                                             ii.      Kruising Dorpsstraat – N231

                                                           iii.      Fietsverkeer Aarlanderveenseweg

7.       Wijziging bestuurssamenstelling

8.       Rondvraag

9.       Sluiting

Samen Kokkerellen
De vrijwilligers van Samen Kokkerellen willen vol enthousiasme op vrijdag 1 oktober 2021 om 17:30 weer in het Dorpshuis starten. En daarna verder gaan op de eerste vrijdag van iedere maand, zoals voorheen. De kosten per persoon á 5 euro zijn ongewijzigd. De vaste deelnemers zijn per brief uitgenodigd. Indien u ook belangstelling heeft om maandelijks in goed gezelschap van een 3 gangen diner te genieten kunt u zich melden bij Maries Koole 06 24 789 002

Rotonde Achtienkavels
Mede door de inspanningen van de BVA komt een verkeersveilige Aarlanderveenseweg dichterbij. Zie verdere informatie van de gemeente Nieuwkoop hierover verderop in deze Belangenaar.

Bestuur BVA