Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de bestuurstafel

Het bestuur van de BVA nodigt u graag uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 30 maart in Het Oude Rechthuis, aanvang is 20:00 uur. De agenda punten zijn:

• Welkom/Opening
• Korte uitleg projecten
• Jaarverslag van het bestuur
• Jaarverslag van de penningmeester
• Verslag van de kascontrole commissie
• Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie
• Bestuurssamenstelling
• Plannen 2020
• Rondvraag
• Sluiting

In verband met het aftreden van Jordi als bestuurslid en de dubbelfunctie van Herman als voorzitter en penningmeester, zijn we hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een vereniging kan niet zonder een bestuur en zijn vrijwilligers!

Wie o wie vindt het leuk om ons te komen versterken? Heeft u/heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje of bel een van de bestuursleden.

Mochten er nog nieuwe ideeën zijn voor speerpunten voor het komend jaar, dan horen we die graag.

Wonen blijft natuurlijk een speerpunt. Help het dorp door op de volgende site de enquête in te vullen om zo de gemeente nog meer inzicht te geven naar de woningbouwwens.

Bestuur BVA