Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de bestuurstafel

Windmolenplannen Aarlanderveen

Er zijn plannen voor torenhoge windmolens en grote velden met zonnepanelen in de Aarlanderveense polders. Er is een kaart verschenen met daarop de mogelijke locaties. De Belangenvereniging wil deze plannen tegenhouden.

De nieuwe kaart valt onder de Regionale Energie Strategie (RES), die onder leiding van onder meer burgemeester Liesbeth Spies is gemaakt voor de regio Holland Rijnland. De weilanden langs de N231 aan beide kanten van het dorp zijn nu gebombardeerd tot ‘zoekgebied’ voor torenhoge windmolens en grote velden met zonnepanelen. De kritische website RESinbeeld.nl laat met enkele fotobewerkingen zien hoe dramatisch het aanzicht van Aarlanderveen verandert als deze plannen doorgaan, nog afgezien van de geluidsoverlast die de windmolens veroorzaken.

Complete overval
Voorzitter Herman de Jong van de Belangenvereniging is niet te spreken over de gang van zaken. ‘De gemeente Alphen heeft de mond vol over democratisering in wijken en kernen, maar de plannen voor de RES zijn een complete overval,’ zegt hij. ‘Er is vanuit de gemeente geen enkel contact geweest met de Belangenvereniging over de zoekgebieden. Huizen bouwen in de polder mag niet van de provincie Zuid-Holland, maar dan plots wel hoge windmolens en grote zonnevelden? Het is onbegrijpelijk.’

Aarlanderveen west
Foto-impressies hoe Aarlanderveen eruit gaat zien als de windmolenplannen doorgaan. Foto credit: RESinBeeld.nl

Kroonjuweel
Aarlanderveen is een van de dertien cultuurhistorische kroonjuwelen van het Zuid-Hollandse landschap. Dit zijn volgens de officiële omschrijving ‘unieke, zeer karakteristieke en gave erfgoedensembles’. Voor kroonjuwelen geldt de algemene sturingsrichtlijn ‘behoud en versterking van cultuurhistorisch waardevolle structuren en ensembles via bescherming én passende ruimtelijke ontwikkeling’. Torenhoge windmolens passen daar volgens de Belangenvereniging niet bij.

Ook Natuurmonumenten is erop tegen. De locaties voor windmolens liggen deels in de buurt van de Nieuwkoopse Plassen, zodat alle bijzondere vogelsoorten die daar zitten volgens Natuurmonumenten kans lopen ‘verhakseld’ te worden als ze komen aanvliegen.

Behoud
Onlangs organiseerde Holland Rijnland een webinar over de RES. Meerdere Aarlanderveners vroegen daarin aan wethouder duurzaamheid van GroenLinks, Erik van Zuylen, om het fraaie dorpsaanzicht van Aarlanderveen te behouden. Hij zei echter: ‘Als iets een waardevol landschap is, betekent dat niet dat er niets mag veranderen.’ Ook zou het volgens hem ‘niet eerlijk’ zijn om in Aarlanderveen geen windmolens te plaatsen, en elders wel.

De Belangenvereniging vindt dat geen valide argument. Het grootste deel van Holland Rijnland, dat ook de regio Leiden en de Bollenstreek omvat, is op voorhand namelijk al wél gevrijwaard van de bouw van windmolens, door die gebieden bewust niet aan te wijzen als zoekgebied. Alternatieve locaties zijn er genoeg, zoals bij industrieterreinen.

Wat nu?
‘Het aanzicht van Aarlanderveen is uniek en kun je maar één keer om zeep helpen,’ zegt De Jong. ‘De Belangenvereniging eist actie van de Alphense politiek om dit debacle te voorkomen.’ Inzet van het dorp is daarbij nodig. De komende maanden organiseert Holland Rijnland (online) gesprekken en activiteiten voor inwoners en bedrijven via hun website www.wijzijnon.nl .

Ze zullen inwoners naar hun mening en ideeën vragen via een online enquête en online bijeenkomsten. Zo kan volgens Holland Rijnland ‘iedereen meepraten over de gebieden op de kaart’. De uitkomsten van deze gesprekken en enquêtes worden samen met enkele verdiepende studies meegenomen in de keuzes die de regio maakt voor de definitieve plaatsing.

Het artikel over Aarlanderveen op RESinbeeld.nl valt hier te lezen

Bestuur BVA