Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de bestuurstafel

De afgelopen maand stond voornamelijk in het teken van de jaarvergadering op maandag 25 maart, dus in deze ‘van de Bestuurstafel’ zullen we u voor zover u niet aanwezig was geweest door de hoogtepunten van de avond heen loodsen.

Een hele grote groep inwoners en belanghebbenden van Aarlanderveen, van jong tot oud waren aanwezig, waardoor we wel van een overvol Dorpshuis mogen spreken. Waarvoor dank.

Na het openen van de vergadering door voorzitter Herman de Jong, en enkele huishoudelijke zaken is het woord overgedragen aan Anthony Nieland. Anthony Nieland is werkzaam bij de gemeente Alphen aan den Rijn en o.a. verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling in Aarlanderveen. Eerst heeft hij een stuk achtergrondinformatie gegeven over de 20Ke contouren die over Aarlanderveen heen liggen en welke invloed dit heeft op woningbouw. Vervolgens heeft hij het beleid van de gemeente en de status over een aantal bouwplannen uitgelegd. Met name de plannen voor de geluidswalwoningen aan de N231 zijn behoorlijk gevorderd. Dit alles werd gevolgd door een korte uitleg van een aantal projecten door Jordi.

Ook geeft Anthony Nieland antwoord op vragen van de aanwezigen: “Gemeente heeft het voor het zeggen in de dorpskern, daarbuiten heeft provincie vetorecht. Regels luchtvaart worden strenger gehandhaafd door economische macht Schiphol. Er is veel bereikt bij de provincie. Bouwen in de polder gaan we niet bereiken, maar op andere vlakken komen ze ons tegemoet. Wethouder Van As steunt en begrijpt het belang: we moeten nu doorpakken.”

Heleen Steens, Gebiedsadviseur Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam bij de gemeente, heeft een wijkplan gemaakt op basis van de vijf speerpunten die de BVA heeft aangeleverd. Wethouder Schotanus licht de uitvoeringsagenda 2019-2020 toe en wil voor de zomer terugkomen met een definitief stuk over het sociaal domein en de openbare ruimte. Aanwezigen kunnen in de pauze online stemmen over de plannen voor het dorp.

Na de pauze licht Frank de activiteiten binnen wijkbeheer toe. Gerealiseerd zijn de Nijntje tegels. Papierbakken konden afgehaald worden tijdens de compostactie. De fietsbrug naar Alphen mogelijk klaar in 2022. Boris licht de vorderingen met het speelbos toe: provincie en gemeente onderhandelen over prijs grond en als ze eruit komen wordt de grond van de gemeente en kan er een speelbos worden gerealiseerd.

De reconstructie N231 wordt toegelicht door Jordi, bossage treinweg is al aangepakt zodat er meer zicht is vanwege veiligheid. De huidige planning is dat de werkzaamheden aan de N231 van 26 juli tot 18 augustus plaatsvinden.

De aanleg van internet glasvezel in het buitengebied gaat gerealiseerd worden.

Het financiële plaatje van de vereniging wordt ook toegelicht, de administratie is op orde en de begroting is in orde.

Als laatste komen de plannen voor het komende jaar aan bod. De speerpunten zijn
• Gemiddeld 5 nieuwe woningen per jaar in Aarlanderveen
• Fietsbrug
• AED dekkend netwerk Aarlanderveen
• Snelheidsmeters in Aarlanderveen
• Onderzoek naar hoe het sluipverkeer richting Nieuwkoop gaat i.c.m. met aanleg rotonde (veiligheid voor fietsers)
• Geluidsoverlast Schiphol: objectief meten van het vliegtuiggeluid in Aarlanderveen
• Onderzoek naar wat jongeren willen

Wij willen alle aanwezigen bedanken. De grote opkomst laat zien dat Aarlanderveen een levendig dorp is en dat ook wil blijven!

Bestuur BVA