Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de Bestuurstafel april 2021

Woningbouw Aarlanderveen

Opiniestuk

Het bestuur van de BVA heeft goed kennisgenomen van het opiniestuk in de Belangenaar van maart zoals ingediend door een aantal bewoners. Uiteraard staat het vrij om een mening te hebben en wanneer relevant die te laten publiceren in de Belangenaar. De briefschrijvers maken zich zorgen over te veel woningbouw in Aarlanderveen en dat het kroonjuweel wordt bedreigd. Ze noemen zich zelfs vrienden van het Kroonjuweel. Alsof de overige leden van de BVA of het BVA bestuur geen vrienden van Aarlanderveen zijn. Het BVA bestuur vindt dat zij hier, in haar eigen lijfblad, op de stellingen van de groep Kroonjuweel mag, zelfs moet reageren.

Dorpsvisie

De BVA maakt zich al jaren sterk voor de leefbaarheid en vitaliteit van Aarlanderveen. Dat er voldoende jonge mensen in het dorp wonen, dat de school blijft bestaan en dat het unieke Aarlanderveense verenigingsleven in tact blijft. Dat Aarlanderveen niet vergrijst. Het gaat om een minimale bevolkingsgrootte voor een vitale toekomst.  Dat er voldoende vrijwilligers zijn voor de voetbal, DSS, tennis, samen kokkerellen, de zonnebloem, de brandweer, etc. Dat de jeugd niet hoeft te vertrekken omdat er geen betaalbare woningen zijn. Daarom heeft de BVA in haar dorpsvisie 2012 aangeven dat er minimaal 5 woningen per jaar bijgebouwd zouden moeten worden, waaronder 2 starters woningen. De BVA is daarin al jaren langdurig in gesprek met de gemeente en de provincie.

De BVA worstelt met restricties op gebied van vliegtuig geluid contouren en provinciale landschappelijke eisen, zoals die op het gebied van cultureel erfgoed. En langzamerhand komt er beweging in de bouwplannen en gelukkig onderkent de gemeente het probleem van de vergrijzing. Per vandaag zijn er een aantal theoretische maar gelukkig ook een aantal realistische bouwprojecten. Eigenlijk een inhaalslag na stilstand. De woningnood in Nederland is groot. Ook in Aarlanderveen komt er nu beweging met een aantal particuliere projecten. De lijst stond in vorige Belangenaar. “De BVA is echter geen projectontwikkelaar, geen projectbeoordelaar, noch projectuitvoerder en verleent ook de vergunningen niet. De Gemeente en de Provincie beoordelen op precieze criteria en zien toe op de uitvoering conform regelgeving.

NIMBY

Nu er eindelijk beweging in de woningbouw lijkt te komen zijn er buren die niet zo blij zijn met nieuwe woningen in plaats van boeren schuren. Dat is hun goed recht. En kunnen ze met de projecteigenaar op Noordeinde 4 gaan praten om aanpassingen te vragen. Of via de daarvoor bestaande procedures hun visie in dienen. Of zich met het koperscollectief op Noordeinde 50 verstaan en zich verdiepen in de gevolgen van de doorstroming in het dorp. Kennelijk is praten over gemakkelijker dan praten met. Maar om nu verderop in het dorp medestanders voor je eigen standpunt te zoeken onder het mom van bedreiging van het kroonjuweel lijkt ons erg opportunistisch. Eigenlijk bedoelen ze woningbouw in Aarlanderveen is prima, maar “not in my backyard” (nimby) (niet in mijn achtertuin)

Toetsing beleid.

Maar wij vinden het vooral stuitend dat deze opinie schrijvers de BVA nu ter verantwoording roept over gewijzigd woningbouwbeleid. Letterlijk zeggen ze dat de BVA aan de leden toestemming had moeten vragen om haar woningbouwbeleid aan te passen. Let wel:  op elke algemene ledenvergadering van de afgelopen12 jaar stond woningbouw hoog op de agenda. In vele Belangenaars is woningbouw  of het gebrek daaraan een belangrijke topic. Er is geen enkele keer door de leden aangegeven dat de BVA op de verkeerde weg zit. Keer op keer was er veel jeugd aanwezig tijdens de algemene ledenvergadering om aan te geven dat woningbouw in Aarlanderveen te traag en te moeizaam verliep. En nu zeggen de vrienden van het kroonjuweel: De BVA had haar leden toestemming moeten vragen voor verandering van het woonbeleid. Kom nou. De BVA is van mening dat er geen reden is om van haar met zorg ontwikkelde dorpsvisie af te wijken

De vitaliteit en leefbaarheid van Aarlanderveen daar gaat het ons om. Als we helemaal niet meer zouden bouwen verandert en vergrijst de bevolking van Aarlanderveen. Dan verdwijnt de cohesie in het dorp en de gemeenschapszin.  De “vrienden van het kroonjuweel” vinden dat kennelijk niet erg. De BVA wel. Verschil in visie en verschil in feiten.

Herman de Jong,

Voorzitter BVA