Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de bestuurstafel

Reserveren voor Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de BVA is gepland voor Maandag 28 September, om 20:00 in zaal Vergeer. In verband met de benodigde ruimte verzoeken we uw aanwezigheid van te voren te reserveren bij Annet via secretaris@bvaarlanderveen.nl Specifieke agendapunten kunt u ook van te voren schriftelijk indienen bij Annet. De vergadering zal onder andere ingaan op de bestuurssamenstelling, het democratisch gehalte van de Belangenvereniging en de woningbouwsituatie in Aarlanderveen. De complete agenda komt in de Belangenaar van september.

Speelbos
De Rotaryclub Alphen en Woubrugge heeft ook een donatie gegeven, specifiek voor het aanschaffen van speeltuigen voor jonge kinderen in het speelbos.

Samen Kokkerellen
De kookgroep “samen kokkerellen, samen smullen” zal voor het eerst weer plaatsvinden op donderdag 10 september 2020, voor de door ons bekende deelnemers om 17:30 ditmaal in zaal Vergeer. Onze doelgroep heeft al maanden niet meer met elkaar kunnen samenzijn. Er kan jammer genoeg niet door onze vrijwilligers gekookt worden, omdat de ruimte in de keuken van het Dorpshuis te krap is om gezamenlijk te koken. Graag horen we van mensen die een grote keuken ter beschikking willen stellen of mensen die op andere wijze willen bijdragen. Financiële bijdragen worden ook zeer op prijs gesteld.

Nieuwe Penningmeester
Maries Koole is sinds 15 juni de nieuwe penningmeester voor de BVA. Niemand heeft schriftelijk bezwaar gemaakt. Herman werkt hem in.

Bestuur BVA