Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de bestuurstafel

De beste wensen
Nog even wennen: 2020. Twintig-twintig. Niet tweeduizendtwintig.

Het bestuur, de redactie en de bezorgers van de Belangenaar wensen alle bewoners van Aarlanderveen een goede gezondheid met veel geluk en liefde in het Nieuwjaar. En we wensen alle zzp’ers, verenigingen, stichtingen en bedrijven in Aarlanderveen het allerbeste voor 2020.

Algemene ledenvergadering.
Alvast in de agenda zetten: Maandag 30 maart is de algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging Aarlanderveen om 20:00 in zaal Vergeer. Specifieke agendapunten kunt u van te voren schriftelijk indienen bij secretaris@bvaarlanderveen.nl

De vergadering zal onder andere ingaan op de bestuurssamenstelling, het democratisch gehalte van de Belangenvereniging en de woningbouwsituatie in Aarlanderveen.

Bestuur BVA