Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Gebiedsgericht Denken

Beste  Aarlanderveners; Wij willen graag twee onderwerpen toelichten namelijk– de uitvoeringsagenda van Aarlanderveen– de gebiedsvisie van Aarlanderveen Voor beide onderwerpen hebben wij u benaderd en wij willen op deze manier  terugkoppelen wat er nu verder mee gebeurd is.   DE UITVOERINGSAGENDA; De uitvoeringsagenda’s zijn klaar en wij willen u bedanken voor uw bijdragen aan de invulling. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast en heeft de uitvoeringsagenda 2019-2020 op 16 juli 2019 vastgesteld. Samen…
Read more

Geluidswalwoningen

Graag wil ik alle belanghebbende informeren over een  mogelijke bouwlocatie tussen de N231 en de Jacob van Damstraat. Ongeveer een jaar geleden heb ik het initiatief genomen om woningen te realiseren op de plaats van de loods aan de N231. Een proefballon is zowel bij de gemeente, als de provincie als de huidige eigenaar goed ontvangen. Samen met een bouwer zijn we aan de slag gegaan om te kijken wat hier mogelijk is. Gezien de…
Read more