Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Opening maalseizoen Molenviergang

Bij de heropening van de Molenviergang in oktober 2021 door hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix – na een grondige restauratie van de Bovenmolen (molen 3) – is het idee ontstaan om een jaarlijks evenement te organiseren voor vrienden en stakeholders van de Molenviergang. Met de opening van het maalseizoen benadrukken we het unieke karakter van de Molenviergang in Aarlanderveen. De enige, nog authentiek werkende molengang ter wereld: aangedreven door windkracht en met de kennis van vier beroepsmolenaars.

HKH Prinses Beatrix was de eerste die (naast de heropening van de Molenviergang) een maalseizoen opende in 2021. Dit deed ze door de ‘vang te lichten’, wat het begin is geweest van een nieuwe traditie: Prinses Beatrix opent maalseizoen 2021/2022 – Molenviergang Aarlanderveen

Ieder jaar vraagt de Stichting Molenviergang Aarlanderveen iemand die voor de Molenviergang belangrijk is of is geweest, om het maalseizoen te openen. Na HKH prinses Beatrix, viel deze handeling in 2022 te beurt aan oud-voorzitter Bert Splinter. De opening van het nieuwe seizoen wordt verricht door oud-voorzitter en Heemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland Marjon Verkleij. Op zaterdag 7 oktober 2023 zal Marjon ‘de vang lichten’ van de Putmolen (molen 4) en daarmee het maalseizoen 2023-2024 officieel openen.

Graag willen we ingelanden, vrienden en stakeholders uitnodigen om bij de opening van het maalseizoen 2023-2024 aanwezig te zijn. Na de openingshandeling is er een afsluitende borrel in Het Oude Rechthuis.

Programma

14.30 uur
Ontvangst bij de Putmolen (molen 4)

14.40 uur
Openingswoord door voorzitter Stichting Molenviergang Aarlanderveen, Corrina Groenewegen

14:45 uur
Opening maalseizoen 2023-2024 door Heemraad Marjon Verkleij

15:10 uur
Wandeling met Muziekvereniging DSS naar Het Oude Rechthuis

15:25 uur
Afsluitende borrel

Inschrijven

Als u aanwezig wilt zijn bij de opening van het maalseizoen 2023-2024, stuur dan een mailtje naar info@molenviergangaarlanderveen.nl. Vermeld dat het de opening van het maalseizoen  betreft en met hoeveel mensen u wilt komen. Inschrijven kan tot en met 30 september 2023.

Met vriendelijke groet,
Stichting Molenviergang Aarlanderveen