Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Actueel

Jaarvergadering BVA op 11 april 2022

Op maandagavond 11 april 2022 is er vanaf 20:00 uur de jaarvergadering van de BVA in Het Oude Rechthuis aan de Dorpsstraat 40 in Aarlanderveen De voorlopige agenda Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Verslag penningmeester en kascommissie Benoeming nieuwe kascommissie Aanpassing bestuur Plannen BVA 2022/2023 Rondvraag Sluiting