Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Onderzoek naar veiligheid verkeerssituatie op de Ziendeweg.

De huidige verkeerssituatie op de Ziendeweg wordt als onveilig ervaren. De afgelopen jaren hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden op deze weg.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een oplossing voor deze situatie. Daarbij is er informatie opgehaald bij belanghebbenden zoals inwoners en grondeigenaren.

Uit die gesprekken zijn 2 mogelijkheden naar voren gekomen:

  • De Ziendeweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; alleen bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen mogen nog gebruik maken van de weg, of
  • Er komt een vrijliggend fietspad langs de weg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur voor het afsluiten van de Ziendeweg. Het afsluiten van de Ziendeweg heeft echter gevolgen voor de bewoners en de overige wegen. In een vervolgonderzoek is daarom verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de weg af te sluiten en om een fietspad aan te leggen. Het onderzoek is opgeleverd en de resultaten zijn opgenomen in de rapporten welke hier zijn te lezen.