Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Geen windmolens in Aarlanderveen!

De Belangenvereniging Aarlanderveen roept de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland op om geen windmolens in of rond Aarlanderveen te plaatsen. Aarlanderveen is onder de Regionale Energiestrategie aangewezen als zoekgebied voor windmolens tot mogelijk wel 250 meter hoogte. Dat is bijna vierenhalf keer watertoren Pietje Potlood.

Waarom niet? Aarlanderveen is een van de dertien cultuurhistorische kroonjuwelen van het Zuid-Hollandse landschap. Daarvoor geldt vanuit overheidswege behoud, bescherming en passende ruimtelijke ontwikkeling. Torenhoge windmolens passen daar niet bij. Ook liggen de zoekgebieden vlakbij Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen. Windmolens hebben een negatief effect op de flora en fauna.

Gebieden in en rond Aarlanderveen zijn ook aangewezen als zoekgebied voor massa’s zonnepanelen in de weilanden. Aarlanderveen kent heel veel loodsen, schuren en boerenstallen. De Belangenvereniging Aarlanderveen meent dat het plaatsen van zonnepanelen op de daken daarvan een passender alternatief is dan de polders volzetten met zonnepanelen en wil dat eerst daarop wordt ingezet. Ik zeg NEE tegen de plannen en teken de petitie: Naam en woonplaats invullen is voldoende, handtekening is niet nodig

De Belangenvereniging Aarlanderveen gaat in de komende periode ook de deuren langs, zodat u ter plekke uw ingevulde petitie kunt inleveren. U hebt dan ook nog de mogelijkheid om aan de deur te tekenen, mocht u de petitie kwijt zijn.

Let op: ook kinderen mogen tekenen! Laat zoveel mogelijk en liefst alle gezinsleden meetekenen!

Download en print deze pagina uit en doe hem ingevuld zo spoedig mogelijk in de brievenbus van de Belangenvereniging Aarlanderveen bij het Dorpshuis: Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen