Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Vertrek Huisarts Frans van der Kooij

Na bijna 30 jaar met veel plezier huisarts in Aarlanderveen te zijn geweest, is het voor mij tijd voor een volgende fase.

Met deze  brief informeer ik u over de wijzigingen in de huisartsenpraktijk. Op 1 januari 2020 zal het praktijkhouderschap van de Huisartsenpraktijk worden overgenomen door huisarts Ferdinand Oppenhuizen. Continuïteit van de huisartsenzorg is enorm belangrijk en ik ben dan ook blij dat de praktijk met hetzelfde team en op de zelfde plaats voortgezet zal worden. Mijn opvolger is een ervaren huisarts. Hij heeft een stadspraktijk in Leiden en kiest nu voor een plattelandspraktijk met veelzijdige dienstverlening. Samen met huisarts Willeke Clignett-Edeling staat hij garant voor een deskundige en betrokken huisartsenzorg. Het bestaande team van assistenten en praktijkondersteuners blijft voor u, net als nu, een vertrouwd gezicht in de praktijk of bekende stem aan de telefoon.

Ik heb mij altijd met hart en ziel ingezet voor de huisartsenpraktijk en alle bijkomende zaken zoals managementaken, collegiaal overleg en nascholing. Nu is het tijd om wat minder te gaan werken. Zoals velen van u wel weten, heb ik mij de afgelopen Jaren gespecialiseerd in klachten van het bewegingsapparaat. Vanaf 1 januari 2020 zal ik mij vestigen als kaderarts Bewegingsapparaat in Alphen aan den Rijn in het gebouw van Medzorg, Lemelerberg 1. Daar zal ik enkele dagen per week patiënten met rug-, schouder-, knie- en heupklachten behandelen. Tevens ben ik beschikbaar voor second opinions. Op dit moment loopt de onderhandeling over de bekostiging van mijn diensten nog met de ziektekostenverzekeraars. Mocht u in de toekomst een afspraak willen maken voor een consult, dan kan dit, niet via de huisartsenpraktijk Aarlanderveen, maar uitsluitend via 06-44125142 of info@huisartsvdkooij.nl

Mijn spreekuren in december zijn te kort, om uitgebreid persoonlijk afscheid van u te nemen. Daarvoor is op vrijdag 10 januari 2020 gelegenheid tussen 16.00 en 18.30 uur in het Oude Rechthuis in Aarlanderveen. Ik nodig u hiervoor van harte uit. Dan is er ook gelegenheid kennis te maken met mijn opvolger. Mocht ik u niet meer spreken: bedankt voor uw vertrouwen de afgelopen jaren en we komen elkaar ongetwijfeld nog wel tegen in Aarlanderveen of Alphen aan den Rijn : het ga u goed!

Vriendelijke groet,

Huisarts Frans van der Kooij

PS. Uw vertrouwen de afgelopen jaren was voor mij een cadeau; ik zou het daarom ongepast vinden bij mijn afscheid van u iets te krijgen.
Mocht u toch blijk willen geven van uw waardering, zal er tijdens de receptie gelegenheid zijn geld te doneren aan Artsen zonder Grenzen.