Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Jaarvergadering BVA op 11 april 2022

Op maandagavond 11 april 2022 is er vanaf 20:00 uur de jaarvergadering van de BVA in Het Oude Rechthuis aan de Dorpsstraat 40 in Aarlanderveen De voorlopige agenda Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Verslag penningmeester en kascommissie Benoeming nieuwe kascommissie Aanpassing bestuur Plannen BVA 2022/2023 Rondvraag Sluiting

Biologische bloembollen in uw tuin, op uw balkon of in uw buurt

Lezing van Groei & Bloei door Joop Hüner op dinsdag 8 februari in De Oude Wereld 51-59 (wijk Kerk Kerk & Zanen). De zaal is open 19:45 uur, aanvang lezing 20:00 uur. Entree 3 euro, leden G&B 2 euro Joop Hüner, die deze presentatie verzorgt, is een bekende in de wereld van de biologische bloembollen. In deze tijd is duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatbeheersing van groot belang. De kleurrijke bloemen van de bollen trekken de bijen,…
Read more