Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Beschermwaardig bomenbeleid

Bewonersavonden over beschermwaardig bomenbeleid

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om een ‘groene stad met lef’ te zijn.  Samen met u willen we keuzes én heldere afspraken maken over hoe we tot 2030 om willen gaan met beschermwaardige bomen. Daarvoor is rond de jaarwisseling een enquête uitgezet die door bijna 1500 inwoners is ingevuld. Tijdens twee inwonersavonden willen we de resultaten aan u terugkoppelen. Ook willen we uitleggen hoe deze resultaten worden omgezet in een document dat de komende 10 jaar de basis vorm voor alle beschermwaardige bomen in onze gemeente.

Er worden twee avonden georganiseerd.
1e avond voor alle geïnteresseerden op dinsdag 7 mei van 20:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.
2e avond speciaal voor bewoners met een beschermwaardige boom in hun tuin op woensdag 8 mei van 20:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn

Beide avonden starten met een presentatie. Daarna is het mogelijk om rond te lopen en u te laten informeren. Ook kunt u dan nog ideeën en suggesties aandragen.

Bomen zijn waardevol 
Bomen zijn waardevol voor de mens en natuur en vervullen een belangrijke rol in de openbare ruimte en onze groenbeleving. Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen in de toekomst te garanderen of te verhogen, zijn in 2018 afspraken vastgelegd in het bomenbeleid. Het bomenbeleid is opgesteld met inwoners en in januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2019 wordt er bomenbeleid specifiek voor beschermwaardige bomen opgesteld. Het resultaat van de enquêtes en de avonden wordt gebruikt om het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid op te stellen. Uiteindelijk wordt halverwege 2019, met behulp van uw mening, het opgestelde bomenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.