Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Jaarvergadering Belangenvereniging

op maandag 25 maart 2019 vanaf 20:00 uur in het dorpshuis van Aarlanderveen

Agenda

 1. Welkom / Opening
 2. Status woningbouw Aarlanderveen – Uitleg gemeentelijk beleid door Anthony van Nieland (gemeente Alphen aan den Rijn)
 3. Toelichting op de “uitvoering agenda” door Heleen Steens – Stam (gemeente Alphen aan den Rijn)

  Pauze

 4. Korte uitleg projecten
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Jaarverslag van het wijkbeheer
 7. Jaarverslag van de penningmeester
 8. Verslag van de kascontrole commissie
 9. Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie
 10. Bestuurssamenstelling
 11. Plannen 2019
 12. Rondvraag

U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond.